image

     บริการรับผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ของท่าน โดยผลิตตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข GMP และ ISO มีสูตรมาตรฐานให้เลือกหลากหลายหมวดหมู่โดยครอบคลุมการดูแล ทั้งผิวหน้า และผิวกาย อีกทั้งยังสามารถพัฒนาสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ได้อีกด้วย

เราพร้อมบริการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม นอกจากนั้นเรายังมีบริการเสริมด้านอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า, การขึ้นทะเบียนจดแจ้ง, เอกสารสนับสนุนเพื่อการส่งออก และบริการอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถมีสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด และเริ่มต้นธุรกิจด้วยความมั่นใจ และดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างมั่นคง


image
Powered by MakeWebEasy.com